Spolehlivost a odpovědnost

Spolehlivá organizace

Lata je držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Co to znamená?

Veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání.

Jsme každoročně prověřováni zda:

Tím se můžeme stát:

Neziskovka roku 2014
v kategorii malé organizace

To, s čím si spojujeme ocenění Neziskovka roku uděleného Nadací rozvoje občanské společnosti, je stručně vyjádřeno v odpovědích na otázky, které nám nadace položila, ale které nám pokládají i organizace, které toto ocenění také zajímá.

Co konkrétně pro nás titul Neziskovka roku znamená a jak jej využíváme?

Titul je pro nás důležitý doplněk k prezentaci organizace, jsme na něj patřičně hrdí.

Změnilo se nějak vnímání naší organizace na veřejnosti nebo v našich vlastních očích?

Neděláme si průzkumy, ale v poslední době se na nás obrátili neznámí lidé, že by pro nás třeba mohli něco udělat, či přispět darem. Věřím, že titul ocenili i naši dobrovolníci. Pro nás znamená fakt, že naše organizace má pevné základy, které byly oceněny i odborníky zvenčí.

Doporučili bychom účast v Ocenění ostatním? Co jim to přinese?

I když organizace nevyhraje, účast ji donutí podívat se na procesy, které jsou v organizaci nastaveny, dostane zpětnou vazbu od odborníků a má tak možnost, pokud je třeba, změnit něco k lepšímu. Znamená to určitý čas a práci, ale tento čas není ztracený.

Cena za přínos sociální integraci Nadace ERSTE

Jedním z největších ocenění pro Latu znamená mezinárodní Cena za přínos sociální integraci, kterou jednou za 2 roky uděluje organizacím ve střední a jihovýchodní Evropě Nadace ERSTE. Z bezmála 2000 přihlášených jsme se dostali v prvním kole mezi 136, které zástupci nadace osobně navštívili. Na červnovém slavnostním galavečeru ve Vídni jsme si užili obrovskou radost, když byl náš program Ve dvou se to lépe táhne vyhlášen jako držitel ceny, společně s dalšími 35 evropskými organizacemi

Asociace veřejně prospěšných organizací

Lata je členem AVPO ČR, jejímž posláním je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility)

Od léta 2014 je Lata členem Asociace společenské odpovědnosti. Tímto krokem se přihlásila k principům CSR, kterými jsou zejména odpovědnost vůči všem aktérům, kterých se týká činnost organizace.

Tato odpovědnost se týká především plnění stanovených závazků vůči všem zúčastněným aktérům, šetrnost k životnímu prostředí a transparentnosti vůči celé společnosti.

Těmito aktéry jsou zejména klienti, dobrovolníci, dárci, sponzoři, zaměstnanci, spolupracující organizace dále pak místní komunita, společnost i životní prostředí.

Fairaising

Ctíme pravidla etického fundraisingu.

Pošli SMS ve tvaru DMS LATA na číslo 88 777!
DMS stojí 30 Kč, o.s. Lata obdrží 28,50 Kč.  Více...
Nabízíme Lata Caffé,
ve vybraných kavárnách i pro příjemné chvilky doma
Kde se prodává?

Podporují nás

 • Minigolf Butovice
 • Městská část Praha 10
 • Aquadream - aquapark Barrandov
 • DOX Centrum současného umění
 • Ministerstvo vnitra
 • Comics museum Káji Saudka
 • Městská část Praha 2
 • Experimenta Benešov
 • Městská část Praha 13
 • Daruj hadry
 • Nadace Terezy Maxové dětem
 • NROS-Pomozde dětem
 • Městská část Praha 11
 • TEMPISH sport equipment
 • OldanyGroup
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • breAd. & edible labels s.r.o
 • Kaaba
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Divoké matky
 • Nadace Agrofert
 • kino Aero
 • Friends Coffee House
 • Městská část Praha 8
 • DIY Praha
 • Café Charmé
 • Divadlo v Dlouhé
 • Botanická zahrada Praha
 • Městská část Praha 12
 • Nadační fond J&T - hledame rodice
 • Městská část Praha 6
 • W.A.G. minerální paliva,a.s.
 • NMS Market Research ČR
 • Ateliér Malování kreslení
 • Nadace člověk člověku
 • Azyl opuštěných zvířat v Libni
 • Grévin Praha
 • Městská část Praha 3.
 • Centrum Tance - Allstar Group s.r.o.
 • Bobová dráha Prosek
 • Městská část Praha 14
 • Nadační fond J&T
 • BEL Foundantion
 • JumpPark PRAHA
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • Půjčovna lodiček a šlapadel Slovanka
 • Atlantis centrum
 • Premiera Sweet
 • KPMG Česká republika
 • Chefstarter
 • Městská část Praha 1
 • FNNO
 • Kavárna Vypálené Koťátko
 • Neviditelná výstava Praha
 • Caféidoskop
 • Nadace Neziskovky.cz
 • Pragulic
 • Nadační fond Albert
 • Kavárna BIO OKO
 • Siemens s.r.o.